XƏBƏRDARLIQ: Nikotin asılılıq yaradan kimyəvi maddədir.